مصطفی محرابی

مصطفی محرابی

Post DBA، لایف کوچ، محقق، مترجم

درباره استاد:
Post DBA، لایف کوچ، محقق، مترجم​

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

شماره تماس

تلگرام

آدرس

ماموریت و بیوگرافی

مصطفی محرابی،لایف کوچ، محقق و فارغ التحصیل Post DBA متولد ۲ فروردین ماه ۱۳۶۴ است. زمینه مطالعه او روانشناسی با گرایش Mindfulness و تحقیقات یاد شده در حوزه علمی سازی موضوعاتی در زمینه فراشناخت (Meta Cognition) و ارتقاء مهارت‌های نرم از طریق واقعیت مجازی (Virtual Reality) است. او معتقد است رشد و ارتقاء افزون انسان‌ها در گرو افزایش مهارت های نرم (Soft Skills) و شناخت دنیای درون و مدیریت ذهن است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس